Legal

AVÍS LEGAL

Queda Prohibida la reproducció de qualsevol contingut d’aquesta web sense el consentiment del seu autor.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquesta web queda subjecte a les condicions següents:

· No està permitida la modificació de la web ni dels seus continguts.

· WebcamL’Escala no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta web.

· WebcamLL’Escala no garantiza que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la imposibilitat d’accedir-hi.

· Webcam L’Escala i Albert Iglesias ( en representación de Webcam L’Escala, empresa responsable del servidor i del hosting de la web) donaran estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.

· L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continiguts en el presente avís legal.

· Les imatges de les webcams són propietat de la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de L’Escala, i queda prohibida la seva còpia o distribució sense el consentiment del propietari.

Titular del web:
Albert Iglesias
c/ Enric Serra, 17
17130 L’Escala (Girona)
Tel.: 600 66 10 67
NIF: 46.767.931F